Назад к списку

КЛПЗ «Чернігівський ОЦРЗОН» реорганізовується

 Сьогодні на загальних зборах трудового колективу керівник закладу – генеральний директор Галина Синявська проінформувала всіх присутніх про те, що з початку липня поточного року наш центр реорганізовано шляхом перетворення комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» (КЛПЗ «Чернігівський ОЦРЗОН») у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» Чернігівської обласної ради


КНП «Чернігівський ОЦРЗОН»  на підставі рішень Чернігівської обласної ради від 20 грудня 2018 року №44-16/VII «Про реорганізацію комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» у комунальне некомерційне підприємство» та від 26 червня 2019 року №45-18/VII «Про затвердження передавального акту комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» та проведення організаційно-правових заходів, пов’язаних з перетворенням та перейменуванням у комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» Чернігівської обласної ради».

КНП «Чернігівський ОЦРЗОН» (надалі – Підприємство) є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків КЛПЗ «Чернігівський ОЦРЗОН». Від імені територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області повноваження засновника та власника здійснює Чернігівська обласна рада (далі – Засновник). Підприємство перебуває, відповідно до делегованих Засновником повноважень, в управлінні Чернігівської обласної державної адміністрації в особі Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, якому є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Чернігівської обласної ради та розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації, наказами Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, обов’язковість яких встановлена чинним законодавством та Статутом Підприємства.

Метою діяльності Підприємства є надання кваліфікованої стаціонарної, консультативної, поліклінічної медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спортсменам та тим, хто регулярно займається фізичною культурою, особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та іншим категоріям населення, а також - надання медико-генетичної допомоги населенню.

Виконавчим органом Підприємства є Рада Підприємства, яку очолює генеральний директор. До повноважень Ради Підприємства належить: затвердження щорічного плану діяльності Підприємства; організація розробки та забезпечення реалізації довгострокової стратегії розвитку Підприємства на основі потреб населення та ринкової ситуації; організація формування та моніторинг виконання оперативних планів; забезпечення залучення коштів на інвестиційні потреби Підприємства (за необхідності створення та організація роботи опікунських та наглядових громадських рад при Підприємстві); вживання заходів щодо забезпечення Підприємства кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників; затвердження положень про структурні підрозділи Підприємства, інших положень, інструкцій та порядків, що мають системний характер. 

Генеральний директор призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника і організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів. Генеральний директор забезпечує контроль за веденням і зберіганням медичної і іншої документації та керує згідно з чинним законодавством і вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності Підприємства в межах наданих йому прав, відповідає за фінансово-господарські результати діяльності Підприємства доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, медичному директору, керівникам структурних підрозділів Підприємства.