МЕДСТАТИСТИКА ТА ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
Описание изображения

Бєляєв Володимир Олександрович

Завідувач відділення

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я". У 1985 році закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті за спеціальністю "лікувально-профілактична справа". В закладі працює з жовтня 2014 року. Народився 1 січня 1958 року. 

Загальна інформація

Основними напрямками роботи відділення медичної статистики та ведення державного реєстру є інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення  - збір, узагальнення та підготовка статистичних звітів, матеріалів перевірок діяльності підвідомчих підрозділів, забезпечення впровадження та супровід обласного підреєстра державного реєстру осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з забезпеченням автоматизованого збору та довгострокового збереження інформації щодо стану їх здоров'я. 

Описание изображения

Крім того, відділення медичної статистики та ведення державного реєстру здійснює організаційно-методичне керівництво службою медичної статистики та інформатизації медичних закладів області з питань медичного обслуговування населення, яке постраждало від наслідків аварії на ЧАЕС. 
Відділення було започатковано в 1994 році, спочатку як організаційно методичний кабінет обласного центру (спеціалізованого диспансеру) радіаційного захисту населення, а з 2001 року - після створення Чернігівського обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення - отримало статус відділення медичної статистики та ведення Державного реєстру. 
Першою завідуючою було призначено Кучерявенко Людмилу Василівну (1994-1996 роки) – лікаря з великим досвідом роботи, яка з перших днів діяльності організувала на обласному рівні забезпечення експертизи якості даних цільової диспансеризації населення, постраждалого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Наступною завідуючою стала Фінкельберг Раїса Аркадіївна (1996–2000 роки) – лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я, з великим авторитетом серед колег і співробітників, а потім - впродовж шістнадцяти років - відділенням керувала Буренко Лариса Іванівна (2000-2016 роки), яка поєднувала в собі принциповість та освіченість. Після її виходу на пенсію відділення очолив Бєляєв Володимир Олександрович – людина нових сучасних поглядів, реформаторського складу. 
Описание изображения
Сьогодні відділення медичної статистики та ведення державного реєстру - сучасний інформаційно-аналітичний підрозділ з розвинутою локальною мережею комп'ютерної техніки, оснащеною відповідним програмним забезпеченням, яке дозволяє своєчасно обробляти і довгостроково зберігати дані про стан здоров'я пацієнтів, спортсменів і осіб, які постійно займаються фізичною культурою та всього населення області, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. 
Тут постійно здійснюються заходи щодо удосконалення і покращення якості роботи закладу, впроваджуються новітні технології, а саме - співробітниками відділення створено і активно супроводжується сторінка на Facebook в соціальних мережах  Інтернет і Web-сайт установи, а також розроблено та практично застосовується програмне забезпечення по створенню спеціалізованої бази даних, що містить інформацію про медичне спостереження та стан здоров'я всіх спортсменів і осіб, які постійно займаються фізичною культурою в Чернігівській області.